Παρά το γεγονός ότι το 2018 ήταν ένα ακόμη ισχυρό έτος για τον τομέα των φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων, η παραγωγικότητα της Ε & Α έχει περιοριστεί ανησυχητικά.

Σε έρευνά της, η Deloitte αναφέρει ότι οι προβλεπόμενες αποδόσεις των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη για τις 12 πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες μειώθηκαν στο 1,9% – το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που η εταιρεία ξεκίνησε τις εκθέσεις της εδώ και εννέα χρόνια.

Μετάβαση στην Πηγή…

IATRONET.GR
Το μέσο κόστος ανάπτυξης ενός νέου σκευάσματος φθάνει τα 2,18 δισ. δολάρια.