24ωρες Παρά το γεγονός ότι το 2018 ήταν ένα ακόμη ισχυρό έτος για τον τομέα των φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων, η παραγωγικότητα της Ε & Α έχει περιοριστεί ανησυχητικά. Σε…
Continue Reading